Uppsägning

1. Uppsägning av bostad
Säg upp hyresrätten!
Att säga upp din hyresrätt eller lokal sker enklast genom att ringa till oss på tel. 0451-492 02 eller mobil 0709-383708. Vid undantag går det lika bra att skriva ett mail men vi kommer vilja prata med dig för att veta att det är du som säger upp hyresrätten och ingen annan!

Du har enligt hyreslagen 3 hela månaders uppsägningstid.
Säger du upp din lägenhet den 24 juni blir dina tre uppsägningsmånader juli – september, därför säger hyreslagen att du skall vara utflyttad den 1 oktober. Säger du upp din lägenhet den 1 mars blir dina tre uppsägningsmånader april-juni, vilket där gör att du skall vara utflyttad den 1 juli. Detta menas med att även datum på månaden som du säger upp din bostad kommer du inte kunna "räkna" med denna månad som en av de tre uppsägningsmånaderna.

Uppsägning – dödsbo
Under förutsättning att uppsägningen inkommer senast en månad efter det att hyresgäst har avlidit, och att den är komplett ifylld av samtliga dödsbodelägare så gäller en månads uppsägningstid. Annars är det tre månaders uppsägning.

2. Avflyttningsbesiktning
En besiktning av hyresrätten ska ske innan du flyttar ut för att notera eventuella skador och fel som finns i hyresrätten. Om det förekommer fel eller skador i hyresrätten kommer du som hyresgäst behöva betala innan du lämnar hyresrätten. Förstörda saker eller skador som du som hyresgäst kommer behöva betala är hål i väggar, tapetfläckar, om du rökt inomhus och det behöver saneras och förstörd parkett.

3. Visning
När du sagt upp din bostad är den ledig för uthyrning och du har en skyldighet enligt hyreslagen (paragraf 26) ge sökande möjlighet att titta på den.

4. Städning
Sista saken innan du lämnar din hyresrätt ska du göra en flyttstädning och den ska göras mycket noga av hänsyn för den som flyttar in efter dig. Utöver flyttstädningen i din hyresrätt ska också tillhörande förråd till hyresrätten städas och tömmas.

Checklista till flyttstädning hittar du här

Tillträde


Vid tillträde till din nya hyresrätt

  • Tillträde till din nya hyresrätt sker alltid i överrenskommen tid med fastighetsansvarig.
  • Om du vill flytta in tidigare än angivet datum och du fått tillstånd av fastighetsansvarig kan vi inte garantera att din nya hyresrätt kommer vara städad och klar för dig. Detta vilket då kommer läggas på dig själv.
  • Fastighetsansvarig lämnar nyckeln/nycklarna till dig i samtid med att du får tillgång till hyresrätten.