Trivselregler


Som hyresgäst bor du inte själv i hyresrätten utan det finns andra hyresgäster som delar det med dig. För att ni tillsammans ska få en så trivsam miljö som möjligt finns det ett par oskrivna samt skrivna regler om vad man får och inte får göra som bostadsrättsinnehavare. Nedan följer några gyllene regler för ett trivsamt boende och god grannsämja.


Visa hänsyn mot varandra

Att visa hänsyn mot varandra är en av de viktigaste sakerna som leder till att man kan bilda en trivsam miljö med sina grannar som bor i samma hyresrätt som en själv. Att visa hänsyn mot varandra handlar om att man ska respektera att andra bor i samma hyresrätt som du själv och det du gör kan leda till att andra blir störda på olika sätt. Genom att visa hänsyn tänker man själv på detta och anpassar sig därmed själv att inte störa sina grannar. Självklart blir olika personer störda på olika sätt och det kan därför vara lite frågsamt vad du får göra men också vad du ska tänka på för att kunna visa hänsyn på bästa sätt. Vi har nedan listat några vanliga saker som innebär att man inte visar hänsyn mot sina grannar.

  • Ljudnivån - detta är nog det störningsmoment som är det vanligaste förekommande men kan vara väldigt jobbigt. Tänk på när du har musik samt ljud på andra elektroniska apparater att inte ha för hög volym för att inte störa.
  • Onödiga ljud - Ibland kan man göra saker som man själv inte märker att det låter väldigt mycket, men att den nedanför dig eller bredvid dig kan höra det väldigt mycket. Undvik att smälla i dörrar och andra saker samt ha hårda skor inomhus. Tänk också på att gör inte något som kräver att man slår med en hammare på en spik o.s.v efter 20:00. Folk håller på att försöka sova!
  • Det gemensamma trapphuset - Trapphuset har lätt från att göra så att ljudet ekar. Mycket av det du gör i trapphuset hör de flesta. Se till så att inte leka, springa och smälla i dörrar här, det blir vädligt störande i slutändan.
  • Gäster - Du som hyresgäst ansvarar även för dina gäster att de följer dessa trivselregler. Stör dina gäster grannarna är det du som måste ha koll på dem men också om de gör ljud som är störande har du samma ansvar. Detsamma gäller fester, börja gärna med att informera dina grannar så att de vet att det kommer ske en fest med lite högre ljudvolym så att de kan göra sig förberedda på detta. Däremot kan du visa hänsyn genom att samtidigt som klockan blir mer att du sänker ljudvolymen lite hela tiden.

Balkongen är inte som en vanlig uteplats

Som sagt, för er som innehar en balkong är det ofta någon som bor under dig. Allt som du tappar eller gör så att det åker neråt kommer åka rakt på din grannes balkong eller uteplats vilket inte är acceptabelt. Därför att skaka sängkläder, mattor eller övriga saker får inte ske på din balkong utan får endast ske på gården. Många ser inte blommor som en sak man måste tänka på om man ska vara "snäll" mot de som bor under en. Övervattning är ett vanligt förekommande skeende vilket resulterar i att vattnet kan komma på de som bor under vilket heller inte är acceptabelt. Vanliga åtgärder åt detta är att använda ordentliga ytterkrukor eller fat. Ur säkerhetssyn är det även FÖRBJUDET att grilla på din balkong.


Platser som du delar med andra

  • Som nämnt i fliken brandsäkerhet får du inte ställa saker i trappuppgången eftersom det kan hindra vid nödevakuering vid brand eller vid sjukfall.
  • Att röka på ställen som källaren, trapphuset, hissar och tvättstugan, områden som sammanfattas som allmänna utrymmen, är förbjudet att göra.
  • Släng inte sopor eller saker du inte ska ha längre på marken. Det finns soptunnor! Se också till att inte slänga fimpar på marken vilket kan både vara farligt för dina grannar såsom djuren.
  • Sopor som inte kan slängas i soptunnorna, exempel kartongen från den nya TV:en du köpt, ska inte ställas vid soptunnorna utan det ska du själv lämna till kommunens återvinningsanläggning.
  • Gården är en av de viktigaste ställena att följa trivselreglerna. Här kan du som hyresgäst gå en runda för att få frisk luft, leka om det finns en lekplats, grilla om det finns grillplats o.s.v. Kör inte in några bilar på gården och se till så att du inte förstår några planteringar. Andra gemensamma fysiska saker ska man också vara rädd om.
  • Tvättstugan är också ett sådant ställe som alla hyresgäster på ett ungefär kommer till. Du själv tillsammans med dina grannar ansvarar för detta speciella rum att se till så att det nästa kan komma och använda tvättstugan utan bekymmer som han eller hon behöver ta itu med.

Helt enkelt handlar det hela om att inte göra saker som leder till att saker förstörs eller är ivägen, att dina grannar störs genom olika ljud och man ska tänka på vad som sker om man gör på ett speciellt sätt.